За нас

БенчМарк извършва широка гама консултации, в т.ч. проектно и стратегическо консултиране, разработване на социално-икономически и финансови анализи, корпоративно консултиране, бюджетиране и планиране, структуриране на инвестиционни проекти и разработване на бизнес планове. Дружеството е специализирано в подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти, планове и програми, включително финансирани от фондовете на ЕС. Екипът разполага с високо квалифицирани и опитни експерти в сферата на структурирането и провеждане на процедури по публично и частно предлагане на ценни книжа, както и в подготовката и обслужването на търгови предложения.
Наши клиенти са множество централни и местни органи и администрации, както и частни компании и организации.

Централни органи и администрации:

Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българска агенция по безопасност на храните, Дипломатически институт към Министерство на външните работи, Контролна-техническа инспекция, Министерство на здравеопазването, Център за развитие на човешките ресурси и др.

Местни органи и администрации:

Административен съд Хасково, Областна администрация Русе, Областна администрация Хасково, Столична община, СО Район Красно село, СО Район Лозенец, СО Район Студентски, СО Район Нови Искър, СО Район Витоша, СО Район Изгрев, Община Варна, Община Ботевград, Община Бяла Слатина, Община Ветрино, Община Криводол, Община Ценово, Община Тетевен, Община Стамболийски, Община Котел, Община Павликени, Община Върбица, Община Борован и др.

Частни и други организации:

МФГ Инвест АД, Лавена АД, Фазан АД, Меком АД, Експат Бета АДСИЦ, Фонд Имоти АДСИЦ, Тодоров АД, Ломско пиво АД, Бросс холдинг АД, Ай Ти Ди Нетуърк АД, Лизингова компания АД, Европейска банка за възстановяване и развитие, ЗОД Планета АД, Вета Фарма АД и др.