Проектно консултиране

 • Идентифициране на възможностите за финансиране
 • Изготвяне на проектни предложения
 • Управление на проекти
 • Стратегическо консултиране

Корпоративно консултиране

 • Инвестиционни проекти и бизнес планове, оценки
 • Корпоративно реструктуриране
 • Сливания и придобивания
 • Посредничество и представителство

Инвестиционно банкиране

 • Структуриране на управляващи, инвестиционни дружества и АДСИЦ
 • Публично предлагане на ценни книжа
 • Частно предлагане на ценни книжа
 • Търгово предлагане

На БенчМарк се довериха